Оналик плантациясида вегетатив мустаҳкамланган хандон пистанинг айрим навлари ва шаклларининг хўжалик-биологик тавсифи.

I. Ҳосилнинг асосий сифат тавсифлари

Нав-
шаклнинг
коди

Номланиши Мевалар Мағзидаги миқдори, % Қўлла-
нилиши соҳалари
Меванинг оғирлиги, г Меванинг ўлчами, мм Олина-
диган мағзи, %
Ёрилган данаклар улуши, % Қобиғининг чоки бўйлаб ёрилганлиги Мағзи-
нинг таъми
Қобиқ-
нинг ранги
Қанд модда-
лари
Мой-
лар
Оқсил-
лар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ўрта Осиё хос навлар
С-11 «А» Альбина  0,88 17×10×9 54 80 Бир томонлама, чокнинг 1/3 қисмигача Бироз ширин Оқиш 5 59 11 Озиқ-овқат
ва фарма-
цевтика
саноати
С-20 Горная жемчужина 0,98 19×13×12 50 90 Икки томонлама, чокининг 1/3 қисмигача Чучукроқ Оч кулранг 5 57 13 Озиқ-овқат
ва фарма-
цевтика
саноати
С-172 Орзу 0,98 19×15×9 54 97 Икки томонлама, чокининг 1/3 қисмигача Бироз ширин Оч кулранг 4 59 12 Озиқ-овқат
ва фарма-
цевтика
саноати
521-П Узбекистан 1,15 29×14×11 52 90 Икки томонлама охиригача Бироз ширин Оқиш 6 55 14 Десертга оид
Интродуцияланган навлар
А-56 Урожайная 1,20 19×12×12 55 100 Икки томонлама охиригача Бироз ширин Оқиш 6 58 11 Универсал
А-99 Апшеронская 1,40 23×14×13 54 90 Икки томонлама охиригача Бироз ширин Оқиш 5 58 12 Универсал
СИ-5 Зорька 1,45 23×13×12 55 100 Икки томонлама охиригача Бироз ширин Оқиш 6 58 11 Десертга оид
СИ-10 Ситора 1,25 19×13×12 55 100 Икки томонлама охиригача Чучукроқ Оч кулранг 4 59 12 Озиқ-овқат
ва фарма-
цевтика
саноати

II. Навлар ўсиши ва ривожланишининг биологик ўзига хосликлари

Нав-
шаклнинг
коди

Номланиши Қуйидагилар бошланишининг фенологик муддатлари (чиллаки, ўрта, кечки): Шох-шаббаси ривожла-
нишиинг
ўзига хослиги
Қуйидагиларга чидамлилик: Мева тугишининг даврийлиги Маданий-
лаштирил-
ганидан
сўнг 5-7
йилларда
ҳосилдор-
лиги
Келиб чиқиши
гуллаши етилиши Зараркунан-
даларга ва-
касалликларга
Қурғоқчилик-
ка ва гарм-
селларга
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ўрта Осиё хос навлар
С-11 «А» Альбина Ўрта
(12-15.IV)
Ўрта
(II декада VIII)
Пирамида-
симон,
зич
Чидамли Ниҳоятда чидамли 2 йил ҳосил беради, 1 йил ҳосил бермайди 1,1 Жанубий Тожикис-
тоннинг
табиий экинлари (Тереклит тизмаси), д.с. дан 900-1100 м
С-20 Горная жемчужина Кечки
(20-22.IV)
Кечки
(III декада VIII –
I декада IX)
Шарсимон,
зич
Чидамли Чидамли 1 йил ҳосил беради, 1 йил ҳосил бермайди 1,2 Жанубий Тожикис-
тоннинг
табиий экинлари (Тереклит тизмаси), д.с. дан 900-1100 м
С-172 Орзу Чиллаки
(5-7. IV)
Чиллаки
(I-II декада VIII)
Кенг
тарвақай-
лаган, панжара-
симон
Ниҳоятда чидамли Ниҳоятда чидамли 3 йил ҳосил беради, 1 йил ҳосил бермайди 1,5 Жанубий Тожикис-
тоннинг
табиий экинлари (Тереклит тизмаси), д.с. дан 900-1100 м
521-П Узбекистан Ўрта
(12-15.IV)
Ўрта
(II декада VIII)
Кенг
тарвақай-
лаган, панжара-
симон
Чидамли Ниҳоятда чидамли 2 йил ҳосил беради, 1 йил ҳосил бермайди 1,2 Жанубий Тожикис-
тоннинг
табиий экинлари (Боботоғ тизмаси), д.с. дан 900 м
Интродуцияланган навлар
А-56 Урожайная Кечки
(I декада V)
Кечки
(II-III декада IX)
Шарсимон,
зич
Ўртача чидамли Ўртача чидамли 2 йил ҳосил беради, 1 йил ҳосил бермайди 1,8 Кавказ (Апшерон, Азербайджан)
А-99 Апшеронская Кечки
(I декада V)
Кечки
(II-III декада IX)
Кенг
тарвақай-
лаган
Чидамли Ўртача чидамли 3 йил ҳосил беради, 1-2 йил ҳосил бермайди 2,0 Кавказ (Апшерон, Азербайджан)
СИ-5 Зорька Ўрта (II декада IV) Ўрта (III декада VIII) Кенг
тарвақай-
лаган, панжара-
симон
Чидамли Чидамли 2-3 йил ҳосил беради, 1 йил ҳосил бермайди 1,6 «Ахвади» эроний навининг уруғидан кўпайтири
СИ-10 Ситора Ўрта (II декада IV) Ўрта (III декада VIII) Пирамида-
симон, дарахт-
симон
Чидамли Чидамли 3 йил ҳосил беради, 1 йил ҳосил бермайди 1,4 «Ибрагими» эроний навининг уруғидан кўпайтири